Välkommen till Skärhamn

Nedan visas den senaste bilden från gästhamnen.

Om Skärhamn
Skärhamn är en tätort på västra delen av Tjörn i Bohuslän och centralort i Tjörns kommun i Västra Götalands län.

Skärhamns historia tar avstamp i början av 1700-talet då fiskare och bönder slog sig ner längs vikarna, med sillhanteringen som började under 1700-talet med trankokerier och sillsalterier. Med havet som färdväg blev Skärhamn en betydande hamn för sjöfrakten och under första hälften av 1900-talet blev orten känd som Sveriges största hemmahamn för mindre tonnage. Det anskaffades galeaser och därefter skonare med, som mest, fyra master. När träfartygen tjänat ut på 1950-talet tog järnfartygen vid. Fartygen blev större men färre till antalet, men flaggades så småningom ut till andra länder. Idag har sjöfarten lämnat Skärhamn för gott och lämnat plats för en populär gästhamn med 120 platser med närhet till livsmedelsbutik, systembolag, bibliotek, cykeluthyrning och kulturliv.

Ovanför hamnen ligger Hamneberget, där de vita trähuset ligger tätt och läar varandra längs smala gränder. Här levde kvinnorna och barnen under långa perioder medan männen var till sjöss. Skärhamnskvinnorna lärde sig lösa det mesta på egen hand och den sociala gemenskapen skapade starka band mellan familjerna och ett fungerande system av starka, handlingskraftiga kvinnor.